Dinsdag, 3. April 2012
kerkklok wordt teruggeplaatst

De havelter kerktoren werdt door de bezetter gebruikt als observatie post tevens werdt de klok naar Duitsland gestuurd.
Later is het teruggeplaatst.
We rijden hierlangs tijdens de rondrit

Ouder

(c)GW